Polityka Prywatności Planszowe-Gry.pl

  1. Informacje Ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego „Planszowe-Gry.pl” jest Planszowe-gry SP. z o.o. , mająca siedzibę pod adresem Oleska 7  51-200 Wrocław.

1.2. Sklep stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

1.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  1. Cele i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

2.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi zamówień, dostawy towarów oraz kontaktu z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem.

2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest Klient, oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

2.3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane również na podstawie zgody, jeżeli Klient wyrazi taką zgodę.

  1. Rodzaje Przetwarzanych Danych

3.1. Sklep przetwarza dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane płatnicze.

3.2. W przypadku korzystania z opcji newslettera, Sklep może przetwarzać także adres e-mail w celu przesyłania informacji marketingowych.

  1. Okres Przechowywania Danych

4.1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym okresy archiwizacyjne.

4.2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane są przechowywane do momentu jej wycofania przez Klienta.

  1. Dostęp do Danych Osobowych

5.1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z obsługą sklepu (np. dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie).

  1. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

6.1. Sklep podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy ujawnieniem.

  1. Pliki Cookies

7.1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz zbierania danych statystycznych. Klient może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja polityki jest zawsze dostępna na stronie sklepu.

  1. Kontakt z Administratorem

9.1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Regulaminie.

Data opracowania polityki prywatności: 30.01.2024